http://www.coloresdemexico.nl/wp-content/uploads/2014/07/header.png');">

Projecten

Wij hebben een breed scala aan projecten. Ook maken wij, op verzoek, projecten op maat. Iedereen is welkom om met ons in gesprek te komen om te kijken welke mogelijkheden er zijn. Een deel van onze projecten zijn gericht op een bepaalde specifieke traditie. Vanuit de Stichting Colores de México willen we deze specifieke tradities ondersteunen en mensen hier ermee kennis laten maken. We proberen daarom vanuit zo´n project meerdere activiteiten te organiseren.

“Wijze vertellingen”

Mexico bewaart een erfenis van volken met zijn eigen taal,  eigen gewoontes en eigen verhalen dus de Andere Mexicaanse verhalen zijn verteld door verschillende personages, zo als:

De Wixaritari Indian met verhalen over Wirikuta, “Het heilige land van de Goden”

De Totonaca Indian met verhaal van de “Vliegende manen”

De Meso Amerikaan Indian “Het Balspel

De Lacandon Indian “Verhalen uit de jungle”

en veel meer.

Fandango & el Son Jarocho
De Fandango is een sociale gebeurtenis, met zijn oorsprong in de regio van Veracruz, Mexico. Een Fandango heeft vaak een feestelijk karakter, wordt georganiseerd voor een speciale gelegenheid. Op een Fandango wordt de Son Jarocho gespeeld en gedanst. Daarnaast is er, zoals op elk feest in Mexico, eten en drank. De muziek, de Son Jarocho, wordt gezamenlijk gespeeld, dus niet als een specifiek optreden o.i.d. van een bepaalde groep, maar veelal onder leiding van een van de oudere en⁄of gerespecteerd muzikant die een van de algemeen bekende sones inzet. Iedereen kan hieraan meedoen en zijn eigen vers zingen, mits de ongeschreven regels maar niet overtreden worden. Ook worden regelmatig ter plekke verzen geïmproviseerd en toegespitst op de realiteit van dat moment. De dans is onderdeel van de muziek. Er wordt gedanst op een tarima, een houten podiumpje welke dienst doet als geluidskast. De ritmes van de voeten worden zo versterkt tot de percussie behorende bij de muziek. Ook hier geldt dat, mits de ongeschreven regels gerespecteerd worden, iedereen hier deel van kan uitmaken en er deels beurtelings, deels gezamenlijk gedanst wordt.

Xantolo of  El Día de los Muertos
Dit is een project rond het traditionele dodenfeest uit Mexico. Een levende traditie uit respect voor de overledenen en ‘de dood’. In Mexico wordt het dodenfeest elk jaar groot gevierd. Elke regio en bevolkingsgroep heeft haar eigen rituelen en gebruiken die soms dateren tot voor de verovering van Mexico. Wat ze allemaal gemeen hebben: van enorm verdriet tot grote vreugde in een paar seconden. Het is een feest wat vrolijkheid uitstraalt samen met weemoed, humor en respect.