http://www.coloresdemexico.nl/wp-content/uploads/2014/07/header.png');">

La Fundación

La Fundación Colores de México fue fundada en 2005. Entre un grupo de artistas, bailarines, estudiantes y otros interesados se tomo el iniciativa de crear una organización oficial donde se podría realizar las miles de ideas por proyectos interesantes. Después de haber trabajado años por medio de grupos informales, fue claro que para organizar algo en la sociedad holandesa se padecía de una organización con estatues formalizado para apoyarlos. Para muchos artistas Mexicanos es una frontera que disminuye sus opciones y por lo tanto numerosas ideas con mucho valor nunca llegaron a realizarse. Le fundación Colores de México pretende ser una organización que puede brindar el podio a los Mexicanos y holandeses quienes quieren organizar actividades relacionados con la cultura Mexicana.

De Stichting opereert zonder winstoogmerk. De Stichting is volledig onafhankelijk, en ontvangt van geen enkele officiële instantie een structurele basissubsidie. Projecten worden op projectniveau gefinancierd, waarbij aanvragen van subsidies op projectniveau een onderdeel kunnen vormen. De Stichting heeft geen eigen vermogen om projecten te financieren.

De Stichting neemt nooit direct noch indirect deel aan politieke bewegingen. De personen die deel uit maken van of samenwerken met de stichting zijn vrij om politiek actief te zijn zolang zij geen gebruik maken van de Stichting of haar naam.

De Stichting streeft naar het uitbannen van elke vorm van discriminatie, vanuit het
bestuur en bij de deelnemers en vrijwilligers. Dit betekent dat binnen de Stichting
iedereen kan deelnemen zonder dat er verschil wordt gemaakt tussen deelnemers op basis van nationaliteit, huidskleur, ras, fysische aspecten, taal of religie.

De Stichting geeft evenveel belangrijkheid aan alle gebieden en regio’s die de rijke cultuur van Mexico heeft, en tracht dit ook uit te dragen.

Alle ideeën vanuit de deelnemers of vrijwilligers in de Stichting worden gelijk
behandeld door het bestuur. Ideeën en suggesties zijn welkom en zullen geëvalueerd worden door het bestuur.

Alle personen die samenwerken met de Stichting worden geacht het non-discriminatie principe te onderschrijven.

Het bestuur bestaat uit: Edoardo Ramos Anaya (voorzitter), Meta van Heusden (penningmeester), Linda Herman(secretaris).