http://www.coloresdemexico.nl/wp-content/uploads/2014/07/header.png');">

Foundation

De Stichting Colores de México werd opgericht in 2005. Vanuit een groep bevriende artiesten, dansers, studenten en sympathisanten werd het initiatief genomen om een formele plek te creëren voor het tot stand laten komen van de duizenden ideeën voor interessante activiteiten. Na jaren lang gewerkt te hebben vanuit informele dansgezelschappen, samengestelde groepjes zonder officiële statuten, bleek dat om goed te kunnen opereren in de Nederlandse maatschappij het nodig was om een formele organisatie achter zich te hebben. Voor veel Mexicaanse artiesten is dit een grote drempel, waardoor waardevolle initiatieven niet de kans krijgen om te ontwikkelen. De Stichting Colores de México probeert deze leegte op te vullen en kan op deze manier een podium creëren voor Mexicanen en Nederlanders die activiteiten gericht op de Mexicaanse cultuur willen organiseren.

De Stichting opereert zonder winstoogmerk. De Stichting is volledig onafhankelijk, en ontvangt van geen enkele officiële instantie een structurele basissubsidie. Projecten worden op projectniveau gefinancierd, waarbij aanvragen van subsidies op projectniveau een onderdeel kunnen vormen. De Stichting heeft geen eigen vermogen om projecten te financieren.

De Stichting neemt nooit direct noch indirect deel aan politieke bewegingen. De personen die deel uit maken van of samenwerken met de stichting zijn vrij om politiek actief te zijn zolang zij geen gebruik maken van de Stichting of haar naam.

De Stichting streeft naar het uitbannen van elke vorm van discriminatie, vanuit het
bestuur en bij de deelnemers en vrijwilligers. Dit betekent dat binnen de Stichting
iedereen kan deelnemen zonder dat er verschil wordt gemaakt tussen deelnemers op basis van nationaliteit, huidskleur, ras, fysische aspecten, taal of religie.

De Stichting geeft evenveel belangrijkheid aan alle gebieden en regio’s die de rijke cultuur van Mexico heeft, en tracht dit ook uit te dragen.

Alle ideeën vanuit de deelnemers of vrijwilligers in de Stichting worden gelijk
behandeld door het bestuur. Ideeën en suggesties zijn welkom en zullen geëvalueerd worden door het bestuur.

Alle personen die samenwerken met de Stichting worden geacht het non-discriminatie principe te onderschrijven.

Het bestuur bestaat uit: Edoardo Ramos Anaya (voorzitter), Meta van Heusden (penningmeester), Linda Herman(secretaris).