http://www.coloresdemexico.nl/wp-content/uploads/2014/10/mazorcas.png');">

Educatief programma ‘Mexico in Kleur’

De stichting beoogt om d.m.v. de educatieve projecten ‘Mexico in Kleur’ kinderen te laten kennismaken met de vele aspecten in de Mexicaanse cultuur, en daarbij de kinderen een bredere kijk te geven op de multiculturele samenleving, integratie e.d.

In de huidige samenleving komen heel veel verschillende culturen samen. Door aanraking met andere culturen kunnen kinderen al vroeg leren dat normen en waarden afhankelijk zijn van de samenleving en de cultuur waarin mensen leven. Door effectieve voorbeelden kunnen zij leren tolerant te zijn en open te staan voor andere mensen en culturen.

Specifiek:

Wij willen de afstand tussen kinderen en cultuur verkleinen door deze zelf naar de kinderen te brengen.

Musea, theater, etc. creëren vaak een afstand tussen de
bezoeker/toeschouwer en wat er gepresenteerd wordt. Wij
willen deze afstand overbruggen door een interactieve
manier van presenteren. Van de kinderen wordt verwacht
dat zij meedoen, een bijdrage leveren aan het verhaal, de activiteit.

Er zijn verschillende deelprojecten die zich specifiek richten op een bepaalde doelgroep zo hebben we een project voor kleuters en de lagere klassen van de lagere school, een project voor de hogere klassen van de lagere school en de eerste klassen van het middelbaar onderwijs, mogelijkheden specifiek gericht op het buitengewoon onderwijs en een project gericht op buitenschoolse activiteiten.

Projecten op maat:
voor informatie mail naar: coloresdemexico@live.nl